MẪU SƠ KẾT HỌC KỲ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trường Thắng
Ngày gửi: 07h:41' 11-12-2010
Dung lượng: 16.5 KB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT TÁN KẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ................................ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Mỹ Thạnh, ngày.....tháng.....năm 201…
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Học kỳ.......Năm học 2010 – 2011

I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Thuận lợi:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Khó khăn
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Số lượng giáo viên trong tổ:..................Trong đó:
Môn:...................................Số giáo viên:.......
Môn:...................................Số giáo viên:.......
Môn:...................................Số giáo viên:.......
Đang tham gia học cao học:..................GV
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN
1. Tổ chức các họat động dạy học

Số tiết

Dạy đồng nghiệp dự
Tổng số tiết:.............
Dạy có UD CNTT
Tổng số tiết...........
Số lượt GV đi dự giờ
Số tiết Tổ mạng lưới CM dự

Xếp loại
Tốt
Khá
ĐYC
Tốt
Khá
ĐYC
Số lượt
Tỷ lệ
T
K
ĐYC

Tổng số
 Ghi chú: trong từng nội dung nếu có tiết không ĐYC, thống kê vào dòng sau:
Nội dung:………………………………………….KĐYC…………tiết
Nhận xét, đánh giá:(khâu tổ chức, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục,..)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Thực hiện hồ sơ sổ sách chuyên môn:
Tổng số hồ sơ chuyên môn Tổ tổ chức kiểm tra...........hồ sơ.
Trong đó:
Xếp lọai tốt:..............hồ sơ. Xếp lọai khá:.............hồ sơ.
Xếp lọai ĐYC:...........hồ sơ. Số hồ sơ Tổ chưa kiểm tra:..........hồ sơ.
Nhận xét, đánh giá: (khâu tổ chức, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục,..)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Tự làm ĐDDH-sử dụng trang thiết bị giảng dạy:
Số ĐDDH tự làm của giáo viên:...................................
Số lượt GV sử dụng ĐDDH:…………lượt.
Đánh giá việc sử dụng trang thiết bị hiện có của nhà trường (khâu bảo quản, hiệu quả sử dụng, tự mua sắm, kiến nghị,...) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tổng số tiết thực hành tại phòng bộ môn:...........tiết. Trong đó:
Môn:......................... Môn:......................... Môn:.........................
Khối 10:..................tiết. Khối 10:..................tiết. Khối 10:..................tiết
Khối 11:..................tiết Khối 11:..................tiết Khối 11:..................tiết
Khối 12:..................tiết Khối 12:..................tiết Khối 12:..................tiết
Tổng:.......................tiết Tổng:.......................tiết Tổng:.......................tiết
4. Tổ chức thao giảng, hội giảng, báo cáo chuyên đề, thi giáo viên dạy giỏi:
Tổng số tiết thao giảng cấp Tổ:...............tiết. Trong đó:
Môn:...........................số tiết.........
Môn:...........................số tiết.........
Môn:...........................số tiết.........
Tổng số tiết thao giảng cấp trường:.........tiết. Trong đó:
Môn:...........................số tiết.........
Môn:...........................số tiết.........
Môn:...........................số tiết.........
Tổng số tiết hội giảng:.................tiết. Trong đó:
Môn:...........................số tiết.........
Môn:...........................số tiết.........
Môn:...........................số tiết.........
Báo cáo chuyên đề chuyên môn:
+ Cấp tổ:....................chuyên đề (Môn.........................)
+ Cấp trường:.............chuyên đề (Môn.........................)
Tổng số giáo viên đăng ký dạy giỏi:
+ Cấp cơ sở:.........................giáo viên.
+ Cấp tỉnh:............................giáo viên.
Nhận xét, đánh giá: (khâu tổ chức, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục,..)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Họat động thanh tra, kiểm tra nội bộ nhà trường:
5.1. Sở Giáo dục thanh tra:....................giáo viên. Trong đó:
Xếp lọai tốt:................giáo viên. Xếp lọai khá................giáo viên.
Xếp lọai ĐYC..............giáo viên.
5.2. Kiểm tra nội bộ nhà trường:

Cấp
Tổ kiểm tra
Ban giám hiệu kiểm tra

Hình thức
Kiểm tra tòan diện
Kiểm tra chuyên đề
Nội dung:..............
Kiểm tra tòan diện
Kiểm tra chuyên đề
Nội dung:...............

Xếp loại
Tốt
Khá
ĐYC
Tốt
Khá
ĐYC
Tốt
Khá
ĐYC
Tốt
Khá
ĐYC

Tổng số


6. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code