QĐ hồ sơ sổ sách nhà trường (PGD)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Công Huỳnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:23' 20-10-2010
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người
UBND THÀNH PHỐ BẢO LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ: 194 /CV-GD Bảo lộc, ngày 18 tháng 10 năm 2010
V/v: Quy định hồ sơ sổ sách chuyên môn
nhà trường năm học 2010-2011

Kính gửi : Các trường Tiểu học , THCS trực thuộc.

- Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học và THCS;
- Căn cứ vào Quy định ngày 20/9/2005 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng về việc quy định các loại hồ sơ, sổ sách chuyên môn năm học 2005-2006;
- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011; thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, nay Phòng GD&ĐT Tp Bảo Lộc quy định hệ thống hồ sơ sổ sách nhà trường phổ thông ( Tiểu học và THCS ) kể từ năm học 2010-2011, cụ thể như sau:
I. Đối với nhà trường: ( HT và Phó HT quản lý )
1. Sổ đăng bộ;
2. Sổ phổ cập GD;
3. Sổ điều tra phổ cập theo hộ gia đình;
4. Sổ nghị quyết; ( Sổ NQ nhà trường, Sổ NQ của Phó HT, sổ nghị quyết của HĐ trường)
5. Sổ kế hoạch công tác; ( Kế hoạch năm, tháng, tuần của HT và Phó HT; sau mỗi tháng có đánh giá ưu, nhược để rút kinh nghiệm)
6. Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học theo hướng dẫn số 43/HD-TTr ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng;
7. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên về công tác chuyên môn;
8. Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh từng môn, lớp, khối hàng năm; hồ sơ giáo dục đối với học sinh tàn tật, khuyết tật (nếu có);
9. Học bạ của học sinh;
10. Sổ khen thưởng, kỷ luật;
11. Sổ quản lý tài sản, tài chính;
12. Sổ lưu trữ các văn bản, công văn;
13. Sổ ghi đầu bài đối với THCS;
14. Sổ gọi tên và ghi điểm;
15. Học bạ học sinh;
16. Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
17. Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến;
18. Hồ sơ thi đua của nhà trường;
19. Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh;
20. Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm, sổ cho mượn , thiết bị ĐDDH;
21. Hồ sơ quản lý thư viện;
22. Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh;
23. Hồ sơ tuyển sinh;
24. Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến;
25. Hồ sơ theo dõi học sinh lưu ban, lên lớp;
26. Hồ sơ quản lý dạy thêm, học thêm;
27. Hồ sơ lưu các văn bản chỉ đạo ( Bộ, Sở, Phòng và các văn bản khác );
28. Hồ sơ theo dõi chuyên môn giáo viên ( Bảng phân công chuyên môn, theo dõi việc thực hiện chương trình ... )
29. Hồ sơ tự đánh giá kiểm định chất lượng;
30. Hồ sơ đánh giá mức CLTT ( đối với tiểu học);
31. Hồ sơ trường chuẩn quốc gia;
32. Kế hoạch phát triển giáo dục 05 năm, giai đoạn 2010 – 2015;
33. Hồ sơ quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên.
34. Sổ dự giờ;
35. Sổ ghi chép hội họp.
II. Đối với tổ chuyên môn : ( Do tổ trưởng quản lý ).
Kế hoạch năm học của tổ ( tháng/ học kỳ / năm học ), đánh giá kết quả thực hiện tháng trước;
Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học đối với các thành viên trong tổ; lịch báo giảng; thời khóa biểu;
Kế hoạch kiểm tra HSSS, tự làm ĐDDH, ứng dụng công nghệ thông tin và dự giờ giáo viên; (theo CV số 43/HD-TTr ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng)
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi;
Danh sách học sinh yếu kém, học sinh giỏi, năng khiếu;
Sổ theo dõi dạy bù, dạy thay;
Sổ thống kê số đồ dùng dạy học hiện có;
Sổ theo dõi họat động của giáo viên ( có theo dõi ngày , giờ công ; đánh giá xếp loại giờ dạy, hồ sơ của từng giáo viên …)
Sổ theo dõi chất lượng hạnh kiểm, học lực của học sinh theo từng môn/lớp/khối hàng kỳ
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code