Hồ sơ cong nhận trường chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Văn Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:10' 23-01-2011
Dung lượng: 208.0 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người

Phòng GD&ĐT tp Bắc Ninh
Trường THCS Khúc Xuyên
............................
 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...............@................


hồ sơ

đề nghị kiểm tra công nhận

trường THCS Khúc Xuyên đạt chuẩn quốc gia
( Giai đoạn 2005-2010)

Hồ sơ gồm có:

1 - Báo cáo việc thực hiện các quy định về Trường THCS đạt chuẩn quốc gia
2 - Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc Gia
3 - Biên bản tự kiểm tra
4 - Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận Trường THCS đạt chuẩn quốc gia
5- Quyết định của trưởng phòng GD- ĐT TP Bắc Ninh về việc thành lập đoàn kiểm tra trường THCS Khúc Xuyên đạt chuẩn Quốc gia
6- Biên bản kiểm tra công nhận trường THCS Khúc Xuyên đạt chuẩn Quốc gia của Phòng GD & ĐT TP Bắc Ninh .
7- Tờ trình của Phòng GD - ĐT TP Bắc Ninh
8 - Quyết định của UBND TP Bắc Ninh
9 - Biên bản kiểm tra công nhận Trường THCS Khúc Xuyên đạt chuẩn Quốc Gia của UBND TP Bắc Ninh
10 - Tờ trình của UBND TP Bắc Ninh

Tháng 01 Năm 2010Phòng GD - ĐT Thành phố Bắc Ninh
Trường THCS Khúc Xuyên
Số: 05 /BC
.............................

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.....................@................
Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2010.


Báo cáo
Việc thực hiện các quy định về trường chuẩn quốc gia

Đối chiếu với qui chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 27/2001/QĐ/BGD&ĐT ngày 05/07/2001 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và văn bản số 3481/THPT V/v hướng dẫn kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc trung học ngày 06/05/2005 của Bộ GD-ĐT. Sau 3 năm triển khai thực hiện , đến nay Trường THCS Khúc Xuyên xin báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chuẩn về trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2005-2010 như sau:
I. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường:
Lớp học: Trường có 05 lớp với 156 học sinh.
Bình quân 35 học sinh /lớp
Khối 6: 01 lớp với 29 học sinh, bình quân 29 học sinh /lớp.
Khối 7: 02 lớp với 55 học sinh, bình quân 27,5 học sinh /lớp.
Khối 8: 01 lớp với 34 học sinh, bình quân 34 học sinh /lớp.
Khối 9: 01 lớp với 39 học sinh, bình quân 39 học sinh /lớp.
2. Tổ chuyên môn: Trường có 2 tổ chuyên môn
Tổ KHTN: Gồm 06 CBGV.
Tổ KHXH: Gồm 07 CBGV.
a/ Hàng năm các tổ chuyên môn đều hoạt động tốt, năm nào mỗi tổ cũng giải quyết được ít nhất 1 nội dung chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy và học đặc biệt là công tác thay sách. Tham gia đầy đủ , có chất lượng cao tất cả các đợt thực tập chuyên đề thay sách hàng tháng của Thành phố cũng như của các cụm trường . Cuối kỳ, cuối năm học các tổ CM đều có tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm với từng bộ môn các lớp thay sách về chương trình, nội dung SGK, sách GV, về phương pháp giả
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code