Yêu cầu HSSS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hoài Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:00' 26-09-2010
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: /PGD&ĐT- THCS Đà lạt, ngày 20 tháng 9 năm 2010
V/v: Quy định : hồ sơ sổ sách ; nội dung
quản lý và sử dụng các hồ sơ, sổ sách
bậc THCS
Kính gởi : Các trường THCS trực thuộc
Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục – Đào tạo; Căn cứ tình hình thực tế của các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà lạt, Phòng Giáo Dục & Đào tạo Đà Lạt quy định các loại hồ sơ sổ sách bậc THCS như sau :
A. CÁC LỌAI HỒ SƠ SỔ SÁCH :
I. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG :
1.Quản lý chung :
- Kế hoạch chuyên môn ( Năm, tháng, tuần )
- Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ, Sở, Phòng Giáo Dục & Đào tạo
- Phân phối chương trình và kế họach giảng dạy các môn.
- Sổ gọi tên ghi điểm
- Sổ đầu bài
-Thời khóa biểu (Thời khóa biểu học sinh và giáo viên )
- Sổ họp tổ chuyên môn, họp hội đồng giáo dục, sinh họat chủ nhiệm
- Sổ theo dõi việc viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích.
- Sổ phổ cập giáo dục THCS
- Hồ sơ thi học kỳ ( Lịch thi học kỳ, danh sách học sinh theo phòng thi, danh sách phân công giáo viên coi thi ….)
- Hồ sơ theo dõi các hoạt động hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp , chuyên đề, ngoại khoá.
2.Quản lý giáo viên :
- Hồ sơ theo dõi chuyên môn:
+ Sổ phân công công tác của giáo viên ( Có quyết định phân công của hiệu trưởng ở học kỳ I, học kỳ II, hoặc các thời điểm thay đổi sự phân công …)
+ Sổ theo dõi việc thực hiện chương trình
+ Sổ theo dõi việc dạy bù dạy thay
+ Sổ theo dõi dạy phụ đạo
+ Sổ theo dõi bồi dưỡng học sinh giỏi
+ Sổ theo dõi kết quả hội giảng, thao giảng
+ Sổ dự giờ
+ Theo dõi chế độ đi công tác, nghỉ của giáo viên
+ Sổ xếp lọai năng lực chuyên môn của giáo viên
+ Sổ thống kê chất lượng ( chất lượng học kỳ và điểm thi )
- Hồ sơ theo dõi học nghề
- Hồ sơ thanh tra giáo viên
- Hồ sơ theo dõi việc kiểm tra đề chung.
- Hồ sơ lưu các biên bản kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ( Kiểm tra sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm, bài sọan của giáo viên, kiểm tra việc thực hiện chương trình, thanh tra việc chấm bài của học sinh …)
3.Quản lý học sinh :
- Sổ đăng bộ
- Hồ sơ tuyển sinh
- Học bạ học sinh
- Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến
- Sổ quản lý cấp bằng, chứng chỉ
- Hồ sơ học sinh ở lại lớp hàng năm
- Hồ sơ khen thưởng và kỷ luật học sinh
- Sổ theo dõi sĩ số, danh sách, thống kê kết quả học tập rèn luyện của học sinh từng học kỳ, cả năm. Theo dõi học sinh giỏi, học sinh cá biệt.
- Sổ theo dõi công tác xã hội hóa giáo dục ( liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh học sinh, xã hội….)
II. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TRƯỞNG
1.Sổ công tác tổ:
- Kế hoạch hoạt động ( kế hoạch năm - tháng)
- Phân công công tác của tổ
-Theo dõi việc thực hiện chương trình, phân công dạy bù dạy thay
2. Sổ ghi biên bản họp tổ
3. Hồ sơ lưu các văn bản chỉ đạo ( Bộ, Sở, Phòng, Trường……)
4. Thống kê chất lượng học tập của học sinh ( Học kỳ, cả năm và một tiết )
5. Các đề kiểm tra ( Một tiết và học kỳ)
6. Hồ sơ lưu các biên bản thanh-kiểm tra giáo viên
III. HỒ SƠ SỔ SÁCH CÁ NHÂN CỦA GIÁO VIÊN :
1. Giáo án
2. Kế hoạch giảng dạy theo tuần ( lịch báo giảng)
3. Sổ dự giờ thăm lớp
4. Sổ chủ nhiệm ( Đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp )
5. Sổ kế hoạch cá nhân ( kế hoạch năm học)
6. Sổ điểm cá nhân
7. Sổ hội họp ( Sổ họp tổ nhóm chuyên môn và sổ họp hội đồng
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code