MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Huynh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:12' 21-01-2011
Dung lượng: 53.0 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người

MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Thực hiện kế hoạch năm học 2010 – 2011 của trường TH Tân Tiến về việc tăng cường quản lý – chỉ đạo – giúp đỡ các Tổ trưởng chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng của tổ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học trong nhà trường. BGH nhà trường hướng dẫn triển khai một số nội dung cần thiết trong công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn, cụ thể như sau :
I- THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:
1.Nội dung công tác – quản lý của tổ trưởng chuyên môn:
Tại khoản 2- Điều15 - Điều Lệ trường Tiểu Học đã qui định các nội dung công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn, cụ thể là:
a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác;
b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;
c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.
2.Phương hướng và biện pháp quản lý của tổ chuyên môn:
Từ các chức năng trong công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn, tổ trưởng cần thực hiện tốt các nội dung sau:
a/ Phải căn cứ vào những nhiệm vụ công tác của tổ, căn cứ vào kế hoạch chung của nhà trường và hoàn cảnh thực tiễn của tổ để xây dựng được kế hoạch công tác của tổ chuyên môn.
b/ Sau khi đã có kế hoạch, cần tìm cách tổ chức thực hiện cho tốt.
- Để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra ,Tổ trưởng cần tích cực suy nghĩ ,vạch ra được những công việc phải làm hàng tháng, hàng tuần.
- Cần kiểm điểm những việc đã làm được, chưa làm được và những công việc cần rút kinh nghiệm.
- Cần sinh hoạt tổ có nề nếp, có nội dung, chất lượng để tập hợp ý kiến và sự đoàn kết cộng đồng trách nhiệm trong tổ.
c/ Song song với quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, cần tích cực thực hiện tốt hai chức năng: chức năng chỉ đạo và chức năng kiểm tra.
- Để thực hiện chức năng chỉ đạo, tổ trưởng cần mạnh dạn phân công, giao việc cho tổ viên, đồng thời phải thường xuyên quan tâm, giúp đỡ họ thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Để thực hiện chức năng kiểm tra, cần nắm chắc đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra và phương pháp kiểm tra .
*/ Đối tượng kiểm tra của tổ chuyên môn là:
- Cơ bản là kiểm tra các giáo viên trong tổ. Phải có kế hoạch kiểm tra tất cả mọi người trong tổ, nhưng cần tập chung vào những khâu yếu để giúp họ điều chỉnh sửa chữa, phấn đấu vươn lên.
- Có thể kiểm tra việc học tập, rèn luyện của học sinh đối với các bộ môn các lớp trong phạm vi tổ mình phụ trách.
*/ Nội dung kiểm tra :
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn, trọng tâm là kế hoạch bài dạy, sổ điểm, sổ dự giờ, sổ chủ nhiệm, sổ tự bồi dưỡng (tích lũy chuyên môn). Chú trọng thực hiện kế hoạch bài dạy hàng tuần.
- Kiểm tra giờ dạy:Tiến hành dự các giờ dạy của giáo viên.Với mỗi giáo viên ,tổ trưởng cần dự giờ các môn. Cần dự ở tất cả các loại hình giờ dạy: Bài mới, luyện tập, ôn tập, thực hành...
- Kiểm tra việc thực hiện tiến độ chương trình (tiến độ nhanh - chậm), tính nghiêm túc trong việc thực hiện chương trình. Có thể nghe báo cáo, có thể kiểm tra trên hồ sơ sổ sách, lịch báo giảng…
- Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh làm cơ sở cho việc ra các đề kiểm tra và KTĐK giữa học kỳ, KTĐK cuối kì, cuối năm học.
- Ngoài các nội dung kiểm tra nêu trên, căn cứ vào nội dung công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn chuyên môn nhà trường còn có thể kiểm tra các công tác khác theo yêu cầu .
*/ Phương pháp kiểm tra :
- Khi kiểm tra chủ yếu là xem xét thực tế công việc cần kiểm tra, nếu có nghe hoặc xem báo cáo chỉ là tham khảo.
- Khi nhận xét đánh giá, kết luận phải dựa vào các qui định, qui chế, cần tránh nhận định chủ quan, đánh giá cảm tính của người kiểm tra.
- Nhận xét,
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code