Hướng dẫn thực hiện các loại HSSS năm 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: PGD
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:24' 18-08-2012
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN BÌNH MINH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: /HD-
PGDDT.
V/v hướng dẫn hồ sơ sổ sách cấp THCS.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2012


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở

Thực hiện Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện thiết lập các loại hồ sơ sổ sách của cấp THCS như sau: .
I/. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS:
Thực hiện hệ thống hồ sơ sổ sách về hoạt động giáo dục được quy định tại điều 27 Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
II/. ĐỐI VỚI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS:
Cần thực hiện đầy đủ các loại kế hoạch sau:
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học (năm, học kỳ, tháng, tuần).
Kế hoạch kiểm tra nội bộ.
Kế hoạch xây dựng trường học thân thiên học sinh tích cực.
Kế hoạch giáo dục lồng ghép.
Một số kế hoạch khác theo chỉ đạo của các cấp (nếu có).
III/. ĐỐI VỚI PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS:
Thực hiện các loại kế hoạch theo nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.
IV/. ĐỐI VỚI CÁC TỔ TRƯỞNG :
Cần thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách sau:
1. Kế hoạch công tác của tổ gồm có : Kế hoạch chuyên môn (năm, học kỳ, tháng, tuần) và kế hoạch triển khai các chuyên đề khác.
Cụ thể : Vận dụng nội dụng đợt tập huấn bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trong quá trình xây dựng kế hoạch công tác tổ chuyên môn. Trong đó chú ý các nội dung sau:
- Kế hoạch họat động của tổ, trong đó nêu đủ các chỉ tiêu, định mức: dự giờ, làm đồ dùng dạy học, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, thao giảng, hội giảng, báo cáo chuyên đề, tổ chức ngoại khoá, kế hoạch giảng dạy của từng khối lớp;
- Tham mưu với Lãnh đạo phân công các thành viên trong tổ;
- Theo dõi thực hiện chương trình, Tham mưu với Lãnh đạo phân công dạy bù, dạy thay…
- Thực hiện kiểm tra nội bộ (kiểm tra chuyên đề, toàn diện các thành viên trong tổ);
- Theo dõi kết quả học tập bộ môn của học sinh.
2. Sổ ghi biên bản sinh hoạt tổ (sổ nghị quyết).
3. Hồ sơ lưu các văn bản quản lý, chỉ đạo chuyên môn có liên quan; phân phối chương trình; lưu các đề kiểm tra từ 1 tiết trở lên và đáp án các khối lớp.
V/. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN :
- Kế hoạch hoạt động cá nhân theo phân công của Hiệu trưởng ( Đối với giáo viên dạy lớp chỉ cần sổ báo giảng ghi đầy đủ các hoạt động giảng dạy và các hoạt động khác nếu có.)
- Giáo án;
- Sổ điểm cá nhân;
- Sổ chủ nhiệm (nếu có);
- Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn; sổ họp ,sổ học tập chuyên môn, học tập nghị quyết, triển khai nhiệm vụ năm học (Có thể dùng chung một sổ lớn nhưng chia ra theo từng nội dung.). (Riêng giáo viên Thể dục, có thêm sổ theo dõi nề nếp và thành tích học tập học sinh).
- Sổ dự giờ;
1. Kế hoạch hoạt đông cá nhân : Đảm bảo các yêu cầu sau:
-  Đặc điểm tình hình trường, lớp có liên quan đến nhiệm vụ được giao.
- Các chỉ tiêu phấn đấu trong học kỳ, cả năm đối với các nhiệm vụ được giao.
- Các biện pháp triển khai thực hiện để đạt được các chỉ tiêu phấn đấu  (học kỳ, cả năm) về chính trị, chuyên môn - nghiệp vụ, các công tác khác… Lịch trình công tác theo học kỳ, tháng, tuần cho tất cả nội dung công việc được giao).
2. Giáo án :
2.1. Ghi rõ ngày, tháng, năm soạn, tiết theo phân phối chương trình; soạn đầy đủ số tiết trong chương trình quy định, kể cả thực hành, ôn tập, đề kiểm tra 15 phút, một tiết và hướng dẫn chấm. Phần dặn dò phải cụ thể, phù hợp với trình độ học sinh, có chú ý bổ sung, rút kinh nghiệm cho mỗi tiết dạy .
2.2. Phải xác định được
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code