Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Bùi Thị Ngọc
Giới tính Nữ
Website https://ngocbaothi15.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Phú Đông
Quận/huyện Quận 12
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lịch sử
Giới thiệu GIÁO VIÊN
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 150 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30052 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code