Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trương Hoàng Khải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị thcs nguyễn vĩnh nghiệp
Tỉnh/thành cà mau
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 52 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18873 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code