Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Công Phong
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dayboihanoi
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngọc Thụy
Quận/huyện Quận Long Biên
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Thể dục
Giới thiệu Giáo viên, huấn luyện viên suất xắc trong phong trao xây dựng và phát triển sự nghiệp TDTT Q. Long Biên
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 271 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 31 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28586 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code