Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thuận
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thuan251271
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Triệu Phong
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 145 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 345 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24549 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code