Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Gái
Giới tính Nữ
Website https://gaithnguyen.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Thể dục
Giới thiệu
Xác thực bởi Nguyễn Đức Minh, Lê Xuân Huy
Đã đưa lên 673 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 204 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 594 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3069 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code