Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Đinh Hải Minh
Giới tính Nam
Website https://minhdh.violet.vn
Chức vụ Chuyên viên Sở
Đơn vị Công ty Cổ phần Mạng Giáo dục Bạch Kim
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 623 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2299 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 164 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1290988 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code