Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên GS. TS. NGƯT. Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế
Quận/huyện Huyện Phú Lộc
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Giới thiệu Toán học, website: Xuctu.com
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 116 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10437 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 104538 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code