Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Quý
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nhuế Dương
Quận/huyện Huyện Khoái Châu
Tỉnh/thành Hưng Yên
Xác thực bởi Nguyễn Đức Thái, Nguyễn Đức Thái
Đã đưa lên 225 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1443 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 119935 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code