Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Quốc Tú
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/qtudang
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ninh Thạnh Lợi
Quận/huyện Huyện Hồng Dân
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi vòng tỉnh năm học 2011-2012
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Trịnh Nghĩa Tú
Đã đưa lên 367 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1502 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 257215 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code