Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Quang Vũ
Giới tính Nam
Website https://huynhvumt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Minh Thành
Quận/huyện Huyện Chơn Thành
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Hoàng Đức Thành, Phan Văn Việt
Đã đưa lên 681 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 208 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1190 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 32372 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code