Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tạ Thị Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tây Phong
Quận/huyện Huyện Tiền Hải
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 379 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 565 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 81 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 436349 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code