Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Võ Thành Công
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Lê Thanh Hiền
Quận/huyện Huyện Cái Bè
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1165 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28315 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code