Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Thắm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Sơn Tịnh
Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu GVDG Cấp tỉnh,GVCNG Cấp tỉnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 75 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1497 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 37802 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code