Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Văn Dựng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Hải Lăng
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 64 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1900 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 48265 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code