Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên NGƯT. Trần thanh Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Tân Hiệp B3
Quận/huyện Huyện Tân Hiệp
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Cử nhân Văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 143 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 889 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 335680 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code