Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Huỳnh Ngọc
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS Phạm Hồng Thái
Tỉnh/thành Gia Lai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 111 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 334 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code