Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Quốc Tấn
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Triệu Tài
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Xác thực bởi Lê Thị Thu Thuỷ, Trương Quốc Tấn
Đã đưa lên 94 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 80 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code