Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Tấn Trung
Giới tính Nam
Website https://trunggvvl.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Thành
Quận/huyện Huyện Bình Minh
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 1486 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 300 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 549 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 256832 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code