Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Quang Thắng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/doquangthangyb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Huyện Trạm Tấu
Quận/huyện Huyện Trạm Tấu
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Hoàng Phi Sơn, Admin Ml
Đã đưa lên 201 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 96 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3500 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code