Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nghiem Duc Huu
Giới tính Nam
Website https://nghiemhuu71.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nga Thành
Quận/huyện Huyện Nga Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Giới thiệu Hiện tại là hiệu trưởng trường THCS Nga Thái.
Xác thực bởi Trần Công Định, Trần Tuấn Hùng
Đã đưa lên 843 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 123 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4620 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 167507 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code