Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Trọng Quang
Giới tính Nam
Website https://chiasecode.violet.vn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Cần Thơ
Quận/huyện Quận Thốt Nốt
Tỉnh/thành Cần Thơ
Giới thiệu Tên truy cập: chiasecode
Xác thực bởi Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Tùng
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 79 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 247 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code