Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Văn Vĩnh
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Đông Thành
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 86 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code