Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Trọng Nghĩa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nghiahoatan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Hoà Tân
Quận/huyện Huyện Cầu Kè
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Bá Triết, Nguyễn Văn Cường
Đã đưa lên 63 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 21 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7040 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code