Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Chức
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Gò Đen
Quận/huyện Huyện Bến Lức
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Ngữ văn, Tin học, GD hướng nghiệp
Xác thực bởi Lê Văn Bổng, Phạm Thi Hong Nhung
Đã đưa lên 217 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 661 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 79014 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code