Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Huỳnh Nam
Giới tính Nam
Website https://phamhuynhnam77.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hương Sơn
Quận/huyện Huyện Quang Bình
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Bình thường.
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 1239 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 12 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8184 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 189544 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code