Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Duy Thanh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hongda123
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dị Nậu
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 809 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 311 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 293 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57138 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code