Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thị Nguyệt
Giới tính Nữ
Website https://nguyet0979140146.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chí Tân
Quận/huyện Huyện Khoái Châu
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Toán học, Sinh học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học, Địa Lý, Âm nhạc
Xác thực bởi Đỗ Ngọc Sơn, Thcs Chí Tân
Đã đưa lên 49 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 369 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31113 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code