Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Đình Huỳnh
Giới tính Nam
Website https://hoangdinh53.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Trần Ngọc Ngoan, Lê Bá Thân Thương
Đã đưa lên 8714 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 115 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1903 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 243802 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code