Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Du
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dulich
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu 00000
Xác thực bởi Tôn Thất Trung, Tôn Thất Trung
Đã đưa lên 604 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 220 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 82 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9485 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code