Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thái Minh Trung
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/minhtrungthanhuu
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ân Hữu
Quận/huyện Huyện Hoài Ân
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Võ Đình Quốc, Bùi Duy Vũ
Đã đưa lên 1053 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 46 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 51189 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code