Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thanh Nghị
Giới tính Nữ
Website https://hanthechuyen.violet.vn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Hùng Vương
Quận/huyện Thị xã Phú Thọ
Tỉnh/thành Phú Thọ
Giới thiệu GIÁO VIÊN TIỂU HỌC - THỊ XÃ PHÚ THỌ - PHÚ THỌ
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Toàn Quang Tiến
Đã đưa lên 5796 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4880 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2881 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 101349 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code