Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Giới tính Nữ
Website https://nguyenthimytien84.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hồng Ngự 2
Quận/huyện Huyện Hồng Ngự
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Dương Thanh Ngạn
Đã đưa lên 819 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 481 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 931 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 910 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code