Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Thành Phúc
Giới tính Nam
Website https://thcsminhthanhbinhphuoc.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Minh Thành
Quận/huyện Huyện Chơn Thành
Tỉnh/thành Bình Phước
Xác thực bởi Hà Văn Tình, Nguyễn Thuý Hạnh
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 18 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 499 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 142 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code