Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Clb Khăn Quàng Đỏ
Giới tính Nam
Website https://caulacbokhanquangdo.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kiến An
Quận/huyện Huyện Chợ Mới
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Câu lạc bộ Khăn quàng đỏ - Chợ Mới - An Giang
Xác thực bởi Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Văn Giàu
Đã đưa lên 96 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 63 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5608 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code