Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Thảo
Giới tính Nữ
Website https://tulieugdvl.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
Quận/huyện Huyện Bình Minh
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Giới thiệu Giáo viên giỏi chu kỳ 3;Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 04-06; 06-08.
Xác thực bởi Đặng Tấn Trung, Trịnh Quốc Nghi
Đã đưa lên 684 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 650 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 19 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 293913 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code