Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trường THCS Đông Thạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh
Quận/huyện Huyện Bình Minh
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Xác thực bởi Đặng Tấn Trung, Nguyễn Thị Thu Thảo
Đã đưa lên 79 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 9 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9873 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code