Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Lệ Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Nam Sách 2
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Giới thiệu Là học sinh lớp 12D - khóa 2008 - 2011 do thầy Đỗ Văn Mười chủ nhiệm!
Xác thực bởi Ngô Xuân Quỳnh, Trần Ái Xuân
Đã đưa lên 1449 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 90 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 210 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13572 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code