Gốc > Truyện cười dân gian viêt nam >

Tứ chứng nan y

Xiển làm thuốc. cho nên vua thường vời vào kinh chữa bệnh. Một
hôm, vua đang nô đùa cùng bầy cung phi, thì thấy Xiển bước vào.
Vua ngạc nhin hỏi có việc gì. Xiển đáp:
- Hạ thần nghe nói Hoàng thượng mắc phải bốn bệnh hiểm nghèo
mà  sách gọi  là  "tứ  chứng nan y", nên vội vàng vào  thăm Hoàng
thượng.
Vua khó chịu nói:
- Thiên hạ ác miệng nói càn như vậy, chứ lâu nay Trẫm vẫn khẻo
mạnh, có việc gì đâu! à thế "tứ chứng nan y" là nhứng bệnh gì?
Xiển tâu: - Dạ "tứ chứng nan y" họ nói đó là què, mù, câm điếc.
Vua nổi giận:
- Ðộc  ác  đến mức  ấy  là  cùng! Trấm mà  biết kẻ  nào bịa  chuyện
phao đồn ra đầu tiên thì Trẫm sẽ cắt lưỡi chứ không tha!
Xiển nói:
- Hạ  thần  nghe  thiên hạ  đồn  như vậy.  Bây  giờ mới  biết  là  sai.
Nhưng nghĩ cho kỹ, thì lại thấy là có nguyên do cả đấy ạ!
Vua hỏi: - Nguyên do như thế nào?
Xiển  giả bộ rụt  rè:  - Xin Hoàng  thượng  tha tội kẻ hạ  thần mới
dám nói.
Vua bằng lòng. Xiển nói:
-  Thiên hạ  thấy  Hoàng  thượng  suốt năm  chỉ  quanh  quẩn  trong
cung điện nên họ lầm tưởng là ngài què. Nước sắp mất mà Hoàng
thượng vẫn ung dung vui thú, nên họ lầm tưởng là ngài mù. Trước
cảnh núi sông bị quân giặc dày xéo mà Hoàng thượng cứ ngồi im,
nên họ tưởng  là  ngài  câm.  Khắp nơi  người  ta  đều  kêu  Hoàng
thượng  là kẻ  hèn yếu, khiếp  nhược  nhưng  ngài vẫn  làm ngơ  ký
hòa ước hàng giặc, nên họn lầm tưởng là ngài điếc.
Vua biết Xiển chửi mình, tức uất người nhưng không đủ  lý lẽ để
bắt tội được.
Nhắn tin cho tác giả
Đặng Tấn Trung @ 05:40 31/03/2009
Số lượt xem: 958
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code