Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Thanh
Giới tính Nam
Website https://huuthanh1972.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phú Xuân
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 209521 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Mai Thành
Giới tính Nam
Website https://buimaithanh.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Bắc Sơn
Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Điểm số 21716 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Thắng
Giới tính Nam
Website https://thang491492.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Việt Trì
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1151 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Trung Thành
Giới tính Nam
Website https://dothanhyb.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Thái Học
Quận/huyện Huyện Lục Yên
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
Điểm số 209105 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Văn Thế
Giới tính Nam
Website https://ducthelh.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Liêm Hải
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 126757 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thân Văn Dự
Giới tính Nam
Website https://toanhocmuonmau.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lạng Giang 1
Quận/huyện Huyện Lạng Giang
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Toán học
Điểm số 290559 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Huy Hùng
Giới tính Nam
Website https://dayvahoc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ninh Điền
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 50515 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Thảo
Giới tính Nữ
Website https://tulieugdvl.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
Quận/huyện Huyện Bình Minh
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Điểm số 294464 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Trí
Giới tính Nam
Website https://nguyenminhtri08.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lộc Bắc
Quận/huyện Huyện Thới Bình
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 36764 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Tấn Trung
Giới tính Nam
Website https://trunggvvl.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Thành
Quận/huyện Huyện Bình Minh
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 237458 (xem chi tiết)

Bảng thử Code